Skip to content

آقای مدیر و کارآفرین جوان؛ اسبی که سوارش شدید را می خواهید وحشی کنید و زمینتان بزند یا رام کنید؟

کسب و کاری که ایجاد کردید باید فرهنگ داشته باشد، مشتری را بفهمد، بازار را بشناسد و بتواند مشکلی را حل کند تا به سود برسد حواستان به فرهنگ نباشد اسب وحشی خواهد شد که چندروزه و چند ماهه به زمینتان می زند و می شوید مثل میلیونها شرکتی که چند ماه و چند سال بیشتر دوام نیاوردند. کمک می کنیم تنش های درونی کسب و کارتان را به آرامش برسانید و فرهنگی ایجاد کنید که اختلاف ها به خلاقیت تبدیل شود.

داستان های جدید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *