Skip to content

آقای مدیر و کارآفرین جوان؛ می خواهید شانس تان را امتحان کنید یا عقل تان را بکار بگیرید؟

کارآفرینی چقدر در شخصیت شما وجود دارد؟

در 33 کشور جهان تحقیق کردند چیزی حدود 21 ویژگی مشخص می کند که می توانید کارآفرین بشوید یا نه؟ آن ویژگی مادرزادی نیست می توانید بدست آورید! اگر زور می زنید بدون داشتن آن ویژگی ها کارآفرین شوید دارید شانسی کار می کنید منابع خودتان و دیگران را به هدر ندهید! اگر آن ویژگی را می شناسید اما نمی دانید چگونه باید در شخصیت خودتان ایجادشان کنید ما به شما کمک می کنیم آن ویژگی را بدست آورید.

داستان های جدید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *