Skip to content

تحلیل موقعیت

شخصیت در خلاً رشد نمیکند بلکه در موقعیتی است که عوامل بسیاری در آن تأثیر میگذارد که ما آن را به چهار قسمت تقسیم کرده ایم:

استعداد، علایق، منابع و فرصت ها

منابع درونی شما استعدادها و علایق شما هستند که با منابع بیرونی و فرصت ها می توانند تلفیق شده و انرژی بالایی برای رشد ایجاد کنند.

خودآگاهی به منابع درونی و بیرونی شما را از بن بست های ذهنی نجات می دهد و می توانید از آنها برای تغییر وضع خود استفاده کنید.

هر کسی منابعی دارد که با آنها منابع دیگری را بدست می آورد یکی با ارتباطات پول بدست می آورد یکی با پول ارتباط برقرار می کند، مهم این است بدانید چه منابعی دارید که با آنها منابع دیگر را می توانید کسب کنید.

داستان های جدید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *