Skip to content

تصمیم گرفتن آسان! پای تصمیم ایستادن مشکل!

بی نهایت گزینه برای تصمیم دارید اما هر تصمیمی که می توانید بگیرید. هر تصمیمی که می گیرید می تواند دری را بگشاید و یا درهای زیادی را ببندد.

اگر به بن بست رسیده اید و هیچ گزینه ای ندارید یا فقط گزینه های محدودی دارید، بدانید که تصمیم های محدود کننده ای گرفته اید.

اگر بین موقعیت های مختلف گیر کردید و نمی دانید کدام را انتخاب کنید بدانید که درهای زیادی را گشوده اید که نمی توانید از آنها بهترین را انتخاب کنید .

تصمیم گیری هنری است که باید یاد بگیرید .

!در این مسیر ما را همراه خود بدانید

داستان های جدید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *