Skip to content

(ندون)نسل دو و نیمی

فرزندانی که با فاصله سنی بالایی از فرزندان قبلی متولد می­شوند را می­توان نسل دو و نیمی خطاب کرد.

این افراد هم توسط والدین تربیت می­شوند هم توسط خواهر و برادرهای بزرگتر! این موقعیت برای نسل دو و نیمی که مخفف آن می­شود (ندون)، هم می­تواند فرصت تلقی شود و هم تهدید!

فرصت است برای اینکه می­توانند حرفهای خودشان را راحت تر به برادر و خواهر بزرگتر بزنند، از پشتیبانی آنها استفاده کنند، کارهایی که پدر و مادر اجازه انجام شان را نمی­دهند، از آنها اجازه بگیرند و برای رشد خودشان از وجودشان بهره بگیرند.

 تهدید است برای اینکه ممکن است تضاد تربیتی ایجاد شود، پدر و مادر اجازه بدهند آنها اجازه ندهند، فضولی در کارشان بکنند، حسودی کنند و برایشان تکالیف سنگین تری اعمال نمایند. ندون ها باید متوجه این موضوع بشوند که موقعیت شان با سایرین متفاوت است و باید مهارت استفاده از این موقعیت ها را یاد بگیرند و آن را تبدیل به فرصت کنند به جای اینکه اضطراب و استرس تهدید، زندگی شان را مختل کند.

داستان های جدید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *