Skip to content
خدمات کسب و کار

تفکر راهبردی در کسب و کار

مراحل کار

تست شخصیت

برای ایرانی جماعت این تست به دو دلیل خوب است. اول اینکه ایرانی‌ها دوست دارند حرفی نزنند ولی مشاور بداند چه ویژگی هایی دارند، دوم اینکه سؤال و جواب نیست تا زرنگ بازی دربیاورند و خودشان را طور دیگر نشان دهند.

این تست از کشور آلمان بوده و 70 درصد با MRI تطابق داشته و از تشخیص ضایعات مغزی گرفته تا ویژگی­‌های شخصیتی کاربرد دارد. اجرای تست ده دقیقه و تفسیر آن بیست دقیقه وقت می‌­برد. تفسیر آن هم توسط مشاور انجام می­‌گیرد چون فکر می­‌کنیم سپردن تفسیر به نرم­‌افزار در مسائل روانی چندان مناسب نیست. اظهار نظرهای بعضی از تست دهندگان را می‌توانید در زیر ببینید.

هزینه خدمات

هزینه هر ساعت مشاوره پایه در مؤسسه سایه‌فر

125٫000 تومان

هر ساعت شامل 45 دقیقه مشاوره بوده و 15 دقیقه استراحت می‌باشد.