Skip to content
خدمات خانواده

برنامه راهبرد خانواده

مراحل کار

مهارتهای دوران خوش نامزدی

شب اول ازدواجشون زیر پشه بند توی حیاط لم داده و هوس سیگار کرده بود و از همانجا ندا سرداده بود که عزیزم یک سیگار برام روشن کن بیار . تازه عروس هم سیگاری آتیش زده بود و عشوه کنان از چاک پشه بند داده بود به دست این تازه داماد. داماد هم با تمام حس تغزلی و چشمان بسته سیگار را چسبانده بود به لبانش. اما به جای فیلتر نرم، آتش سرخ سیگار به لباش چسبیده بود و دو متر رفته بود رو هوا و کتک کاری و زخم پوستی و دوستی و ضایع شدن یک عشق دیرین و ….

نخندید، این برای هر کسی پیش می ­آید! مواردی که نمی­توانند به کسی بگویند و سالها در دلشان می­ماند بخصوص در خصوص مسایل زناشویی و جنسی!

مدیریت راهبردی منابع انسانی شخصیت دختر و پسر را قبل از ازدواج تحلیل می­کند و اتفاقاتی که احتمالا در آینده خواهد افتاد را پیش­بینی کرده به آنها می­­گوید. اگر تدابیر لازم را داشتند که عالی! اما اگر نداشتند برنامه ایجاد مهارت های لازم را به ایشان ارایه می­دهد.

هزینه خدمات

هزینه هر ساعت مشاوره پایه در مؤسسه سایه‌فر

125٫000 تومان

هر ساعت شامل 45 دقیقه مشاوره بوده و 15 دقیقه استراحت می‌باشد.