Skip to content
خدمات شخصی

مدیریت راهبرد شخصی

مراحل کار

مقدمه مدیریت راهبرد شخصی

در دوره ما، جای فرهنگ و رسوم، باید خودمان برنامه ریزی و تصمیم بگیریم. وقت نداریم، نوح ۹۵۰سال تبلیغ کرد، ما فقط ۷۵ سال عمر می کنیم با ۵۰،۴۰ سال مفید. مهارتهای زندگیِ کوتاه را یاد بگیریم و اِلا در کسب و کار، تشکیل خانواده و رشد شخصیتی دچار سردرگمی شده و به خاطر یک تصمیم غلط، سالها تاوان می دهیم.

هزینه خدمات

هزینه هر ساعت مشاوره پایه در مؤسسه سایه‌فر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

هر ساعت شامل 45 دقیقه مشاوره بوده و 15 دقیقه استراحت می‌باشد.